Angel Has Fallen

2019 онд нээлтээ хийсэн, Kino Mangas вэб сайтын кино.

Нууц ажилтан Майкл Баннин ерөнхийлөгчийг алах оролдлого хийсэн гэж буруутгагдана. Түүнийг буруутгасан, хэрэгт унагахыг хүссэн хүмүүстэй учраа олж, нэрээ цэвэрлэж авахын тулд өөрт байгаа бүхнээ дайчлах хэрэгтэй болно. …

Шууд үзэх

Ойролцоо кино