War

2019 онд нээлтээ хийсэн, Kino Mangas вэб сайтын кино.

Энэтхэгийн цагдаагын тусгай ажилтан Халид, багшын хамт нэгэн аллагын хэргийн араас мөшгөж эхэлнэ.…

Шууд үзэх

Ойролцоо кино