It Chapter Two

Монгол дуу оруулгатай, 2019 онд нээлтээ хийсэн, IMDB: 6.8 үнэлгээтэй, Lolo вэб сайтын кино.

27 жилийн дараа Тэр эргэн ирлээ. Гоожуурууд эргэн цуглаж, айдсаар хооллогч түүний эсрэг тэмцэх гэж дахин нэг удаа нэгдэнэ.

Шууд үзэх

Ойролцоо кино