Love Guide for Dumpees

Монгол дуу оруулгатай, 2015 онд нээлтээ хийсэн, IMDB: 6.6 үнэлгээтэй, Lolo вэб сайтын кино.

About a man and a woman who make a ‘one-night’ coupon book after they both get dumped.

Шууд үзэх

Ойролцоо кино