Paranormal Activity: The Ghost Dimension

Монгол дуу оруулгатай, 2015 онд нээлтээ хийсэн, IMDB: 4.6 үнэлгээтэй, Lolo вэб сайтын кино.

Using a special camera that can see spirits, a family must protect their daughter from an evil entity with a sinister plan.

Шууд үзэх

Ойролцоо кино