The Fatal Encounter

Монгол дуу оруулгатай, 2014 онд нээлтээ хийсэн, IMDB: 6.8 үнэлгээтэй, Lolo вэб сайтын кино.

Норон болон Сорон хэмээх хоёр бүлгийн зөрчилдөөний тухай өгүүлэх бөгөөд Чончжо хэмээх эзэн хаан хүчирхэг хаан ширээний хүчээ авч үлдэхийн тулд тэмцэлдэнэ.

Шууд үзэх

Ойролцоо кино