The Captain

Монгол дуу оруулгатай, 2019 онд нээлтээ хийсэн, IMDB: 5.9 үнэлгээтэй, Nice Kino вэб сайтын кино.

Энэ бол нисэхийн түүхэнд гарсан гайхамшигт үйл явдал юм. Нислэгийн үед онгоцны урд шилэнд асуудал гарснаар онгоц болон зорчигчид аюулд орно. Ахмад болон онгоцны нислэгийн багийнхан өөрсдийн байж болох бүх л хүчээ дайчлан онгоцыг аюулгүй газардуулах гэж хичээнэ.

Шууд үзэх

Ойролцоо кино