The Hunt

Монгол хадмал орчуулгатай, 2020 онд нээлтээ хийсэн, IMDB: 6.5 үнэлгээтэй, Nice Kino вэб сайтын кино.

Нэгнээ танихгүй 12 хүн ойн цоорхойд сэрцгээнэ. Яагаад тэнд байгаагаа ч үл мэднэ. Яах гэж, юуны төлөө тэднийг сонгосон юм бол?

Шууд үзэх

Ойролцоо кино