Intimate Enemies

Монгол дуу оруулгатай, 2015 онд нээлтээ хийсэн, UB Kino вэб сайтын кино.

Ji-Noo, Na-Mi, Jung-Sook, Якубу нар мөнгөөр дүүргэсэн цүнх олжээ. Тэд аюултай хэрэгт орооцолдох бөгөөд цааш юу болохыг киноноос хүлээн авч үзээрэй.

Шууд үзэх

Ойролцоо кино